Miten ennakointia tehdään

 

Ennakoinnissa hyödynnetään tulevaisuudentutkimuksesta tuttuja menetelmiä käytännönläheisellä tavalla. Osioon on koottu käytännön ohjeita ennakointityön aloittamiseen sekä avattu niitä asioita, joita ennakoinnissa on otettava huomioon. Menetelmistä on esitelty lähinnä ne, joiden voidaan ajatella olevan matkailualan toimintatapoihin ja erityispiirteisiin sopivia. Esille on nostettu tulevaisuudentutkimuksen menetelmien lisäksi myös muita ennakointityötä tukevia menetelmiä.

 

ID-10058883